Edukacja – etapy: Politechnika

Słowo politechnika, dziś tak dobrze każdemu znane, odnosi się przede wszystkim do akademickiej uczelni działającej na szczeblu wyższym, która umożliwia profesjonalne i fachowe kształcenie studentów w wybranych przez nich dyscyplinach wiedzy – głównie technicznych, raczej nie humanistycznych, ale związanych stricte z przedmiotami ścisłymi. Biolevox Complex – wspomaganie prawidłowych funkcji stawów Na politechnice edukowani są przede wszystkim inżynierowie, magistrowie inżynierowie oraz doktorzy nauk technicznych, doktorzy habilitowani nauk technicznych.

Edukacja – etapy: Politechnika Chodzi Szkolę Akademiczno-Górniczą, która
Pobrane z maturzysta.pk.edu.pl

Nauka na tym etapie nastawiona jest zwłaszcza na interdyscyplinarny charakter. Jak wskazują na to zapiski historyczne pierwsze uczelnie typu politechnika zrodziły się w Paryżu, miało to miejsce w osiemnastym wieku. Za pierwszą politechnikę uznaje się Ecole polytechnique, która założona została w 1794 roku. Politechnika w Polsce po raz pierwszy pojawiła się na początku wieku dziewiętnastego. Chodzi Szkolę Akademiczno-Górniczą, która była pierwsza techniczną uczelnią. Jeżeli natomiast mowa o uczelni, która w swej nazwie miała pojęcie Politechnika, to pierwsza była Politechnika Lwowska, jaka powstała w połowie dziewiętnastego wieku, będąc swego rodzaju Akademią Techniczną, gzie językiem wykładowym był język niemiecki.

Przez otrzymaniu autonomii przez Galicję szkoła ta została spolonizowana. By obecnie można było mówić o szkole zwanej politechniką, niezbędne okazuje się istnienie jednostki organizacyjnej, która uprawnienia do nadawania stopnia doktora w minimum sześciu konkretnych dyscyplinach wiedzy. Cztery z nich natomiast mają się tyczyć stricte nauk technicznych.

Autorem wpisu jest:
http://www.agnieszkaczugan.notariusz.pl